Zondag 21 juni 2016, eerstvolgende Ommedracht

Bijna 700 jaar
Onze Lieve Vrouw van Eiteren
'Hulp in Nood'


Welkomstgroet
Een welkomstgroet aan allen,
die de bedevaartplaats IJsselstein willen leren kennen!


IJsselstein wil een plaats zijn van religieus leven van de katholieke kerk en een plaats van bezinning waar men zich thuisvoelt en geborgenheid kan ervaren.

Maria Koningin
Ons vertrouwen op Maria moet groot zijn,
want zij is: Koningin van Barmhartigheid.


Gebedsverhoringen
In de basiliek in de kapel van Maria van Eiteren ligt ook een intentieboek, waarin gelovigen hun intenties kunnen opschrijven. Wekelijks wordt er gebeden voor de intenties in de St. Nicolaasbasiliek. Veel gelovigen die bij Maria van Eiteren hebben gebeden voor hun ellende, zijn verhoord. Zieke mensen werden weer beter, anderen zijn door een moeilijke periode heen geholpen op voorspraak van Maria van Eiteren.

Maar misschien is nog duidelijker wat een anonieme parochiaan anno 1986 over de 'IJsselsteinse Maria' schrijft in het parochieblaadje 'Samengaan'

'Als ik 't niet meer zie zitten, pak ik de fiets en ga naar de kerk;
ik ben blij dat hij altijd open is'.

Foto: © Jos Klaver
Eucharstieviering tijdens het feest van O.L. Vrouw van Eiteren op televisie

Mediapastor Peter Denneman ging voor in de feestelijke eucharistieviering op zondag 29 juni j.l. ter gelegenheid van het feest van O.L.Vrouw van Eiteren.

Lees hier de verkondiging.

De eucharstieviering was rechtstreeks op Nederland 2 RKK/KRO te volgen. De intenties die via deze website zijn opgegeven zijn meegenomen tijdens de 72e Ommedracht.

Sinds 1936 is er elk jaar weer een luisterrijke Ommedracht met het miraculeuze beeldje, dat ieder jaar weer over Eiteren trekt.

Eiteren is het oudste gedeelte van IJsselstein, alwaar rond 1310 het Mariabeeldje door slootgravers is gevonden, en sindsdien grote verering geniet.

Sint Nicolaasbasiliek van IJsselstein
Begin van de eucharistieviering van RKK/KRO vanuit de Sint Nicolaasbasiliek van IJsselstein


Klik hier voor een eigentijdse vertaling van het weesgegroet
Thea van Domburg-Mans schreef in het parochieblaadje 'Samengaan' een eigentijdse vertaling van het weesgegroet.


Hulp bij gokverslaving
Verslaving bij online gokken ligt snel op de loer tegenwoordig. Als we het hebben over de nieuwe trend van gokken, dan hebben we het natuurlijk over online gokken. Online gokken is tegenwoordig de manier om te gokken. Het brengt zoveel gemak en voordelen met zich mee. Je hoeft bijvoorbeeld niet uit huis om online te kunnen gokken. Je kunt overal en op elke tijdsstip van de dag kiezen om online te gokken. Het enige wat je moet hebben is een computer of een laptop en internetverbinding. Je kunt dan een account aanmaken op de website van een online casino. Let wel dat je voor een betrouwbaar en legale online casino kiest. Een betrouwbaar en legaal online casino beschikt ten eerste over een goedgekeurde vergunning. Je kunt maar ook opletten van welk land de goedgekeurde vergunning afkomstig is. Als de vergunning bijvoorbeeld afkomstig is van Malta dan weet je dat het goed zit met dat online casino. Als een online casino een vergunning heeft van een land dat een lidstaat is van de Europese Unie dan kun je ervan uitgaan dat zo een land strenge controles ondergaat van diverse commissies.

Een ander voordeel van online gokken is dat je anoniem kunt spelen via een website. In Nederland is het spelen op online gokkasten mogelijk bij casino's en gokorganisaties als Ivarca. Bij het aanmaken van jouw account geef je wel jouw persoonlijke gegevens volledig door, maar je kunt kiezen om te spelen met een "username", dus je hoeft niet met je echte naam te spelen. Dan heb je ook een ander voordeel dat je bij een online casino niet gebonden bent aan een budget. Je kunt gewoon kiezen om te spelen met je credit card.

Deze voordelen brengen echter ook nadelen met zich mee. De nadelen zijn dan niet alleen voor de speler, maar dan ook voor de familie van de speler. Een speler die op elk moment van de dag toegang heeft tot een online casino en speelt met de bedoeling om geld te winnen zal in vergelijking met een speler die in een land based casino speelt een groter kans hebben om verslaafd te raken aan online gokken.

Het zal voor een gokverslaafde moeilijk zijn om het gevoel te onderdrukken om niet steeds online te gaan (zie hier voor de cijfers omtrent online gokken en verslaving: https://victas.nl/verslaving/site/hulp/124/gokken).Het feit dat je dan ook anoniem kunt spelen heeft ook nadelen. Je kunt dus gewoon met een ander naam spelen en niemand weet dat jij een account hebt. Zo kan de ene partner in een relatie bezig zijn met online gokken en de ander partner hoeft er niets van te merken of te weten. Je zou kunnen denken dat de persoon gewoon een game aan het spelen is. Als zo een speler ook onbeperkt toegang heeft tot al zijn financiele middelen en de drang om door te spelen niet kan stoppen, is de kans groot dat de speler met veel meer geld gaat spelen dan daadwerkelijk de bedoeling was. Als dat steeds blijft gebeuren en de speler elke keer weer vaker, langer en met meer geld wil spelen dan kun je zeggen dat de speler een gokverslaafde is of een gokverslaafde aan het worden is. Zo een verslaving kan onbewust een heleboel negatieve gevolgen met zich meebrengen. De speler kan zelfs failliet raken of verstoten worden door de familie als er niet op tijd iets aan de verslaving gedaan wordt.

Zie ook: https://stichting-promise.nl/psychosomatische-onderwerpen/gokverslaving.htm.


www.mosafm.nl
De naam Ommedracht wordt ontleend aan het feit dat er in IJsselstein jaarlijks op de vierde zondag van juni een Ommedracht wordt gelopen ter ere van Maria van Eiteren. Al bijna zevenhonderd jaar wordt in processie het eeuwenoude beeldje van de Moeder Gods meegedragen.

Foto nr: 5616, © Jos Klaver
Ommedracht 2005
Het eeuwenoude Mariabeeldje wordt in een schrijn meegedragen tijdens de Ommedracht.


Romaans Mariabeeldje uit de 12e eeuw
Rond 1310 is er op Eiteren bij IJsselstein een Romaans beeldje van de Moeder Gods opgegraven door slootgravers, het beeldje moet toen al ongeveer tweehonderd jaar oud geweest zijn. Met uitzondering van ruim zeventig jaren is het beeldje altijd in IJsselstein gebleven. Lees verder >>

Miraculeuze verdwijningen
Twee tot driemaal toe is het beeldje op miraculeuze wijze verdwenen uit de parochiekerk en teruggevonden door vissers op de oorspronkelijke vindplaats. Lees verder >>

Ommedracht
Jaarlijks vindt er op de vierde zondag van juni nog een Ommedracht plaats, die start bij de Basiliek en via de eeuwenoude route langs de vindplaats weer terugkeert naar de kerk, alwaar een plechtig kort Lof ter afsluiting plaatsvindt.Ieder jaar heeft het Comité Onze Lieve Vrouw van Eiteren haar handen vol aan de voorbereiding van dit warme religieuze volksfeest. Wie nog eens een volle kerk wil horen zingen, kome op de Ommedrachtsdag naar IJsselstein. Dan kan men het lied ter ere van O.L. Vrouw van Eiteren horen:

'Het doet ons zo goed U, o Moeder t' ontmoeten,
Wij voelen ons veilig als Gij bij ons zijt.'Foto nr: 4247, © Jos Klaver
Groepsfoto historische groep 2005
Groepsfoto van historische groep.


Rozenkransgebed
Elke zaterdagochtend wordt in de Basiliek te IJsselstein, in de kapel van Maria van Eiteren gezamenlijk de rozenkrans gebeden. Om 09.30 uur beginnen we met dit gebed, en duurt een klein half uur. Lees verder >>

Ontstaan van de Mariaverering
Met het Concilie van Efese (431) werd in de Kerk algemeen Maria als Moeder van God beschouwd en is in de Kerk de grote Mariaverering onstaan.
Tekenend is dat de Byzantijnse keizer Theodosius II en niet de paus Celestinus I (422-432) - in het Latijn Coelestinus I - het Concilie bijeenriep en dat de paus er zelf niet aan deelnam.
Hij zond drie gezanten om de belangen van de kerk van Rome te behartigen.
Tijdens het Concilie van Efeze werd het goddelijk moederschap van Maria tot dogma verheven door Cyrillus van Alexandrië.
De Griekse titel luidt Theotokos, letterlijk vertaald betekent dit Godbarende.
De akten van het Concilie werden niet ter goedkeuring aan de paus voorgelegd, maar in latere brieven sprak hij zijn voldoening uit over de bereikte resutaten.
Paus Celestinus I stierf op 6 april 432 en werd begraven op het particuliere kerkhof van Priscilla aan de Via Salaria. Zijn graf werd versierd met schilderingen die herinnerden aan het Oecumenisch Concilie van Efeze, dat hij noch bijeenriep noch bezocht. Zijn lichaam werd later verplaatst naar de Basilica di Prassede te Rome.
Paus Sixtus III (432-440) besloot daarom een jaar nadien in 432, dat de in Rome net gereed gekomen Basilica Liberiana aan Maria zou worden toegewijd (de basiliek Maria Maggiore).

Op deze site vind u verder alle informatie over Onze Lieve Vrouw van Eiteren. Geregeld verschijnen er nieuwe informatie en artikelen op deze site, dus terugkomen loont de moeite!


Bronvermelding:

 • Jos Klaver: Tekst en archief
 • Pastoor L.J. van der Heijden: Geschiedenis van het miraculeuse beeldje van O.L. Vrouw van Eiteren, IJsselstein derde druk april 1986 "Alleen 1e editie integraal, de andere ingekort"
 • Martijn Vergouw en Peter Siccama: Eyteren bij IJsselstein, Amsterdam 1993
 • R.J. Ooyevaar: Eiteren en de kapel van Eiteren in IJsselstein, IJsselstein april 2004
 • Hans Wortelboer: De Rooms-Katholieke Kerk, Het complete handboek, Kampen 2005
 • Ben Stroes: Archiefverslag 1936-1991 van het Comité O.L. Vrouw van Eiteren
 • De Pausen, van Petrus tot Johannes Paulus II, door Richard P. McBrien, uitgeverij J.H. Gottmer/H.J.W. Becht BV 1998
 • Werkgroep voor liturgie Heeswijk: Vieren met Maria, Heeswijk 2003
 • Katholiek rond de basiliek, 1987, Ton H.M. van Schaik
 • Weg van Maria, door: Sanny Bruijns, 2002, Katholieke Bijbelstichting, 's-Hertogenbosch

Foto's:

 • © Jos Klaver

Voorwoord van pastor P.J.M. Brenninkmeijer
Comité O.L.V. van Eiteren: Een voorwoord voor deze website is geschreven door: pastor P.J.M. Brenninkmeijer. Lees verder >>

Eigentijdse vertaling van het weesgegroet
Leestip: Eigentijdse vertaling van het weesgegroet. Door: Thea van Domburg-Mans Lees verder >>

21 juni 2016 73steOmmedracht
Nieuw: De jaarlijkse Ommedracht zal worden gehouden op Vaderdag de derde zondag van juni. Lees verder >>

Gastenboek
Webmaster: Schrijf eens een stukje in ons gastenboek. Naar gastenboek >>

Virtueel een kaarsje aansteken
Comité O.L.V. van Eiteren: Steek eens een virtueel kaarsje op bij Maria van Eiteren. Lees verder >>

Elke zaterdag rozenkransgebed
Tip: Iedere zaterdagmorgen wordt in de Mariakapel van de Basiliek de rozenkrans gebeden. Lees verder >>

'Hulp in Nood'
Comité O.L.V. van Eiteren: Onder deze titel wordt de Moeder Gods in IJsselstein vereerd. Omdat er velen zijn die genezing ondervonden bij het aanroepen van Maria bij het beeldje, O.L. Vrouw van Eiteren kreeg het beeldje de titel van 'Hulp in Nood'. Lees verder >>

Foto © Henk van der Wurf
Burgemeester opent website www.mosafm.nl
Foto'sFotoverslag
opening website

Op 28 november 2005 heeft burgemeester D.H. Kok van IJsselstein de website www.mosafm.nl geopend onder grote belangstelling van genodigden en pers. Lees verder >>